På svenska

Turistguider i Euraåminne

ruotsilippupieni

Turistguider i Euråaminne har grundat en egen förening på hösten 2011. Den fjärde turistguidekurssen i Euråaminne organiserades 2014-2015.  Syftet var att få antalet aktiva guider upp till ca 20. 2017 har vi 23 aktiva guider. Vi har 300-500 uppdrag för guider per år.  Områdets huvudsevärdheter är Vuojoki Herrgård, kyrkor, Foucault pendel och museer. I Luvia huvudsevärdheter är fyret i Säppi, ketch Ihana, kyrkan och museet.

Samarbetet med Eurajoki turistbyrå är tät. Vi tar del i marknadsföring ock lokala evenemanger. På vintertid har guiderna månadsmöten för att uppdatera sina kunskaper.

Föreningen agerar som en länk mellan medlemmarna och bevakar deras gemensamma förmåner. Vi utbildar medlemmar till guideuppgifter för inhemska ock utländska turister, samt främjar deras kunskap om hemtrakterna.

För att uppfylla sina syften, organiserar föreningen utbildingsevenemanger och rundturer, samt stöder medlemmarnas deltagande i regionala och landsomfattande guideutbildingar.

År 2015 stod föreningen inför en krävande uppgift, när fick uppdraget att organisera höstens föreningsmöte och utbildningsdagar för Finlands Guideförbund rf. År 2017 gratulerar vi Finland, som fyller  100 År.

Emma Puosi, ordförande